Historiska referenser - Om Alpha History

965

Harvard referens källhänvisningar – En guide för

Lägg märke till att placeringen av initialerna beror på om du skriver författarens efternamn inom … författarens efternamn källans utgivningsår sidnummer (om du hänvisar till en specifik sida) 1.3 Hänvisningar och referenser En referens består av två delar: dels en hänvisning i den löpande texten, dels en referens i referenslistan i slutet av texten. 3 Undantag: när två referenser med samma årtal får samma förkortning.Då skrivs så många efternamn ut som behövs för att särskilja referenserna. 2.4 Ett verk av sex eller fler författare När ett verk har sex författare eller fler så skrivs endast efternamnet på den första författaren ut. I referenslistan anges författaren till boken följt av namnet på personen som har skrivit förordet inom parentes.

Referera författare med två efternamn

  1. Internationella överföringar swedbank
  2. Utredande text svenska 2
  3. Visby class corvette
  4. Hundpsykolog utbildning skåne

De två sista sidorna i lathunden innehåller andra typer av referenser, såsom hur man refererar till andrahandskällor, personlig kommunikation, flera verk av samma författare etc. Harvard refererar. Harvard-metoden för referens använder citat i text snarare än numrering med överskrift. I Harvard-systemet läggs referenser till inom parentes inom texten, omedelbart efter relevant uttalande eller citat. Harvard-referenser är vanligtvis mycket korta, bara med författarens efternamn och publiceringsdatum. Författare Två författare med samma efternamn När två författare med samma efternamn har skrivit var sin publikation som är utgiven samma år, blir det nödvändigt att ta med författarnas initialer.

Det ena är för att inte ta åt  Redovisningen av dina källor sker på två sett. Dels genom att En källförteckning eller referenslista kommer alltid sist i rapporten, efter bokstavsordning efter författarens efternamn, oberoende av vilken sorts källa det är.

Böcker - Högskolan Väst

eller m.fl. och årtal. Undantag från detta sker då två referenser med samma årtal får samma namnförkortning. I de fallet måste man skriva ut så många Två författare Det är ingen större skillnad mellan hur man refererar till en författare och två författare.

PDF ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om

Om det finns två författare med samma efternamn som har publicerat samma år ska ska du ange förnamnets initial även i texthänvisningen för att skilja dem åt. Det får inte finns minsta tvivel om vilken referens du hänvisar till. När två författare med samma efternamn har skrivit varsin bok som är utgiven samma år, blir  Referera rätt. När du skriver din uppsats måste du göra två sorters referenser - en kortare referens i den löpande texten (en texthänvisning) och  Författare.

två författare till en publikation så kan du skriva texthänvisningen, på två olika sätt. Utförlig titel: Referera reflekterande, konsten att referera och citera i Två författare med samma efternamn 64; Författare saknas 64; Organisation som författare  Författare: Erikson, Martin G., Kategori: Digital bok, Pris: 133 kr exkl. moms. till det du refererat till, med författarens efternamn. Exempel referens i löpande text, med sidhänvisning I den publicerade artikeln visas endast två rubrik-. Uppsatsmanuskript granskas av två anonyma lektörer som bedömer textens om ifrågavarande verk: författarens förnamn och efternamn, titel (kursiverat), serie forskningssed, tydligt i den nya publikationen referera till originaltexten i HTF. Vi har ingen information att visa om den här sidan. Referensguiden (Stilmanual för Harvard, APA, Oxford & Chicago, från måste du ange efternamnet på författaren och enligt många referensstilar även årtal för  Observera att det kan vara nödvändigt att ta bort information om författare recensioner och debattartiklar) döps manuskriptet efter författarens efternamn t.ex.
Amazon jobb norge

Referera författare med två efternamn

Du skriver därför i din text referens med författarens efternamn och årtal i texten, precis som ovan redovisats. Fullständig referens med datum och Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen. Samma sak gäller oavsett om du har använt en tryckt eller elektronisk bok. Sida behöver endast anges då det är ett direkt citat. Bok, en författare. Mall • Referensen som anger vilken källa du använder ska innehålla författarens efternamn, verkets utgivningsår och sidhänvisning, allt inom parentes, t.ex.

12 För att referera till flera författare med samma efternamn i samma stycke och kunna särskilja. ATT REFERERA ENLIGT APA. Mall för Sophiahemmet Högskola En eller två författare . Olika författare med samma efternamn . 3.1.4 Flera författare med samma efternamn . 3.1.5 Referera till flera författare samtidigt . 5.1.2 Två eller tre författare . I referenslista.
Varför individanpassad undervisning

Ordna dessa referenser alfabetiskt efter första initialen. Både B. Svedberg (2003) och L. Svedberg (2007) hävdar att (B. Svedberg, 2003; L. Svedberg, 2007). måste i stället samverka med medarbetarna. Om två olika verk med flera författare börjar med samma författarnamn och är utgivna samma år, men skiljer sig åt vad gäller efterföljande författarnamn, anges så många författarnamn som behövs för att skilja referenserna åt innan et … Två författare med samma efternamn. När två författare med samma efternamn har skrivit varsin bok som är utgiven samma år, blir det nödvändigt att ta med författarnas initialer för att skilja dem åt.

Bok med förord eller introduktion av en annan författare I referenslistan anges författaren till boken följt av namnet på personen som har skrivit förordet inom parentes. I löpande text anges både författaren till verket och personen som har skrivit förordet. Bok med två författare När det är två författare till ett verk som du hänvisar till skriver du ut båda efternamnen. Författarnas namn skall skrivas i samma följd som de står på bokens försättsblad.
Austen jane - sanditon
1 Att skriva referenser enligt APA-systemet APA - Medicinska

Andersson, 2009; K. Andersson, 2009). Med det sagt, varför skulle det inte gå för sig att skriva (Olsson & Olsson, 2011, s. 14)? De fullständiga namnen återfinns ju ändå i referenslistan. Om du däremot har två separata böcker med författare av samma efternamn, är det lämpligt att ta med första bokstaven i tilltalsnamnet. Till exempel (Olsson E. 2011, s. Författare Två författare med samma efternamn När två författare med samma efternamn har skrivit var sin publikation som är utgiven samma år, blir det nödvändigt att ta med författarnas initialer.


Hur mycket ska jag väga för sin längd

Lathund för Gymnasiearbetet - Enskilda Gymnasiet

Lägg märke till placeringen av initialer beroende på om du skriver författarens efternamn inom eller … Med det sagt, varför skulle det inte gå för sig att skriva (Olsson & Olsson, 2011, s. 14)? De fullständiga namnen återfinns ju ändå i referenslistan.