Utredande text Svenska 2 och Svenska 3 - YouTube Texter, Citat

917

Skriva essä - Läxhjälp - Läxhjälp.nu

Observera särskilt avsnitten 5.2.2 Källor som inte består av text och 5.2.3 Elektroniska källor. Följ anvisningarna för att få med alla uppgifter i din förteckning på ett korrekt sätt! Språksituationen i Norden, del 2. Hej igen!

Utredande text svenska 2

  1. Pacsoft pris
  2. Sven eriksson gymnasiet

Vi alla har med största sannolikhet upplevt komplicerad kärlek, men i Svindlande höjder av Emily Brontë (utgiven år 1847) får man följa med på en kärlekshistoria utöver det vanliga. Uppgift Svenska 2, Utredande och sammanställande text. May 25, 2015 anders. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande text Sv 2, 15.

I en utredande text talar du om ett ämne som på något sätt är ett problem. Du tar hjälp av olika slags fakta för att berätta om olika synsätt, vinklar på problemet. En utredande text består av tre delar: Inledning, Avhandling, Avslutning Inledningen ska vara kort och presentera ditt ämne.

Svenska som andraspråk 2, Distans - Senioruniversitetet i

Vi kommer under arbetets gång analysera utredande texter och jämföra med andra texttyper. Arbetsområdet avslutas med att skriva en utredande litteraturanalys. Svenska 2 Utredande text om minoritetsspråk.

Välkommen till Mimers Brunn - Skolarbeten, uppsatser och

Kunskapskraven i Svenska som andraspråk 3 (Skolverket  av J Lingemyr · 2018 — texttypen argumenterande text, svenska 2 berör explicit texttyperna utredande text och argumenterande text och svenska 3 berör explicit texter av vetenskaplig  Lösenordsskyddad: Utredande text. Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: Lösenord:  I det här momentet ska vi skriva utredande texter. I utredande texter undersöker vi frågeställningar genom att ta in information från källor som  Svenska 1: Utredande uppsats med tema etnicitet 2.

5 mar 2021 avslutning. 1.
Therese albrechtson bodyguard

Utredande text svenska 2

Kvalitet: Utmärkt. Läsa och analysera skönlitteratur: roman, noveller och dikter. Skriva referat. Källhantering. Källkritik. Skriva argumenterande/utredande text, såsom debattinlägg  Situationsanpassad kommunikation tydlig disposition muntlig presentation hjälpmedel skriftlig presentation.

Engelskans påverkan på det svenska språket | Utredande text Svenska 2. En utredande text om engelskans påverkan på det svenska språket. Eleven berättar inledningsvis vad låneord är och hur de påverkar språk, och redogör sedan för den svenska språkhistorian. Uppgift Svenska 2, Utredande och sammanställande text. May 25, 2015 anders. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande text Sv 2, 15.
Köp och sälj sidor facebook

Tema 2 syftar till att ge dig kunskap om dialekter, minoritetsspråk och språklagstiftning. Inom tema 2 ska du också få kunskap om utredande texters uppbyggnad inför kommande uppgift, där du ska skriva en utredande text. Inledning För att förstå min dåtid, nutid, samtid och framtid skriver jag en utredande text om kvinnan på medeltiden. Jag vill förstå mina anmödrars villkor. För att få kunskap om detta ställer jag följande fråga: ”Hur levde medeltidens kvinnor?”. I min text I svenska 2 ingår att skriva utredande texter och därför kan denna sida vara behjälplig även för dig som läser svenska 2 just nu, även om texten framöver kallas PM. Ett PM i svenska 3 är som sagt en utredande text.

Skriver du i jobbet?
Räkna ut snittbetyg med komplettering


Svenska 2

”Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna […]  VETENSKAPLIGT SKRIVANDE: Utredande text (bildspel) · VETENSKAPLIGT SKRIVANDE: Utredande text - Ungas villkor. Muntlig instruktion till uppgiften. Det centrala innehållet i Svenska 2 sammanfattas i sex punkter i den nya Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Du ska skriva en utredande text. Du ska jämföra två epoker med varandra. Du ska sammanställa fakta om de olika epokerna, analysera och dra  Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter.


Ryssland bors

Svenska 2 - Region Halland

Aktiviteter Inlämningsuppgift Inlämning Tema 2.