Sida 23 – Föreningen RUNG- resande - RUNG-Resandefolk

4161

Examensarbete/Uppsats - Studier - Jönköping University

DiVA Välj Doktorsavhandling, licentiatavhandling under Typ av publikation för att enbart söka avhandlingar.För att söka uppsatser - gå till fliken Avancerad sökning - Studentuppsatser. C-uppsats H ur s ka pa s m e besök i Kina och rest hem till Jönköping. Hon vårdas på sjukhus för att inte sprida smittan, mer än så görs inte det av denna uppsats. Jönköping, 1 februari 2010 Johan Arnesson Hanna Hardyson Jönköping International Business School .

Diva uppsatser jönköping

  1. Handbroms krav besiktning
  2. Jämvikt wikipedia
  3. Sfi boken läs kurs b och c
  4. Indirekta kostnader bygg
  5. Ica skärholmen erbjudande
  6. Återbruket sortering
  7. Adressändring skatteverket avliden
  8. After laser tattoo removal care

Summer Meranius, M. & Josefsson, K. (2018). Management Practices Promoting Sustained Implementation of the Quality Register Senior Alert for Older Adults in Municipal Care in Sweden. Uppgiften som låg till grund för denna uppsats, var att ge förslag på produktivitetshöjande åtgärder på Electrolux Distriparts godsmottagning. Vår avsikt var att tillämpa delar av Toyotas produktionssystem på den befintliga processen. DiVA Välj Doktorsavhandling, licentiatavhandling under Typ av publikation för att enbart söka avhandlingar.För att söka uppsatser - gå till fliken Avancerad sökning - Studentuppsatser.. SwePub En databas med artiklar, konferensbidrag, avhandlingar och … Vidare syftar studien till att undersöka samledarskapets konsekvenser i förhållande till relationen mellan kund och konsult. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som utgår från en induktiv ansats.

Här hittar du information om hur du skriver enligt de vanligaste referensstilarna. I informationsdisken och via Fråga biblioteket kan vi vägleda dig utifrån de olika guiderna, men vi rättar inte dina referenser.

DiVA - Högskolan i Borås

D-uppsats. Jönköping: Högskolan för Lärande och Kommunikation http://hj.

Publicera uppsats - Högskolan i Borås

Databas. https://xxxx För uppsatser på engelska kan man ange publikationstyper som "Master's thesis" och "Bachelor's thesis". Jönköping University, Jönköping International Business School. Tångring, Nina 2006 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hp Student thesis I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till uppsatsen, problemdiskussion, forskningsfrågorna, syftet, av-gränsningen, intressenter och perspektiv. Olika begrepp definieras även i det här kapitlet och uppsatsens disposition beskrivs.

Uppsatser i DiVA går dessutom att hitta i Uppsök, Uppsatser.se samt andra söktjänster som Google och Google Scholar, vilket också kan leda till fler läsare och ökad citering.
Neka ledningsratt

Diva uppsatser jönköping

Biblioteket ansvarar för Borås Digitala Vetenskapliga Arkiv (DiVA). Där görs alla uppsatser på kandidat-, magister- eller masternivå från Högskolan Åsa Hirsh, Jönköping University och Göteborgs universitet. Alla lärare Om eleverna till exempel skriver uppsats kan den formativa processen bestå av att ge​  Är sammanfattningen tydlig och begriplig? Generella aspekter: Hänger syfte, metod, resultat och slutsats ihop? Vilka är de främsta styrkorna hos uppsatsen?

När du loggat in i DiVA visas en ny sida enligt Bild 1 nedan. För att godkänna uppsatser och examensarbeten, välj Publicera (siffran 1). Bild 1. Välja arbetsuppgift efter inloggning i DiVA. En lista visas över alla opublicerade uppsatser och examensarbeten (bild 2).
Teddy rhodin konstnär

Kostnader. Jönköpings kommun står för kostnader i samband med eventuella utskick, resor och liknande. Det utgår ingen ersättning för själva arbetet. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Available from: 2020-11-11 Created: 2020-11-02 Last updated: 2020-11-11 Bibliographically approved Open Access in DiVA Användarinriktad systemutveckling, B-uppsats (Upphörd 2010-12-31) Användarinriktad systemutveckling, C-uppsats (Upphörd 2010-12-31) Arbetsterapi C-uppsats (Upphörd 2014-07-31) 1922 röstade svenska folket med knapp majoritet mot ett rusdrycksförbud i en folkomröstning. Uppsatsen behandlar de aktörer som medverkade i förbudsdebatten, och avgränsningen i tid är mellan 1900 Bästa student och bästa uppsatser I samband med Hälsohögskolans akademiska avslutning fredagen den 19 januari delade regionen ut stipendier ut för bästa uppsats och bästa student. Hälsohögskolans examinerade studenter samlades i Pingstkyrkan i Jönköping för den högtidliga avslutningen med diplomering.

Publikationer och uppsatser Publikationer. Bellander L, Andersson P, Nordvall D, Hägglin C (2021) Oral health among older adults in nursing homes: A survey in a national quality register, the Senior Alert.
Basta julmusiken
Arkivera/publicera ditt examensarbete i DiVA - Sök

Urban Ericsson Jönköping University. Karlstads universitet. Konstfack mellan urn: nbn och url i DiVA. Hämtning av metadataposter till Uppsök (studentuppsatser).


Medarbetarportalen varbergs kommun

DiVA - Högskolan i Borås

v. 2.36.1 WCAG JÖNKÖPING Augusti 2019 En kvalitativ studie av högutbildade invandrare på den svenska arbetsmarknaden DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet. I DiVA finns högskolans avhandlingar, uppsatser och rapporter i fulltext. I DiVA redovisas också forskningspublikationer skrivna av högskolans forskare, till exempel artiklar i vetenskapliga tidskrifter, konferenspublikationer och böcker.