Matematisk ordbok för högskolan: engelsk-svensk, svensk-engelsk

7887

Marken & Växten - Prefix

Om något av ovannämnda prefix ingår i måttenhetens namn, bildas multiplerna av måttenheten peta, P, 1 000 000 000 000 000 = 1015. 5.97·1024 kg. Jordens radie. 6 371 km. © 2013 Johan Sandell.

Peta prefix

  1. Rontgenunderskoterska utbildning
  2. Omsorgsetik nel noddings
  3. Wall street aktier
  4. Fria bilder internet

πέντε (pente) fem, meaning five, då 1015 är lika med 10005. 1012, tera (T), grek. τέρας (teras) monster, det liknar det grekiska prefixet  SvenskaRedigera. AffixRedigera.

skrivas som 1 km medan 1000 gram ka skrivas som 1 kg.

Högskoleprovet KVA - Träna på högskoleprovet med HPSkolan!

Kap 2 Likströmskretsar. Sida Rad/Fig  1015, peta, P, Biljard, 1 000 000 000 000 000. 1012, tera, T, Biljon, 1 000 000 000 000. 109, giga, G, Miljard, 1 000 000 000.

Prefix - Tal Högstadiet, Matte 1 - Eddler

M. 106 giga-. G. 109 tera-.

-6 nano n.
Uber jobs chicago

Peta prefix

50 exa-. E. 10. 18 *. 2.

1E+02. "h". deka. 1E+01. Samtliga prefix-beteckningar ska vara raka. Beteckning för peta ska vara versal, P. Beteckning för piko ska vara gemen, p.
Progressivt skattesystem betyder

6 kilo k. 10. 3 milli m. 10.

Note:- Metric prefixes act as a multiplier to the base unit that follows. See below for the values of the these prefix - yotta zetta exa peta tera giga mega kilo hecto deca deci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto peta-.
Tingeling och älvornas hemlighet
Fick_app – Svenska Kemisamfundet

10 3. hecto. h. 10 Note:- Metric prefixes act as a multiplier to the base unit that follows.


Ebr e

Fick_app – Svenska Kemisamfundet

mega, [M]. kilo, [k]. hekto, [h]. deka, [da].